youtube

twitter

linkedin

hello@minervasearch.com

MENU menu

Close close menu

aber

Pennaeth Cynllunio, Prifysgol Aberystwyth - Head of Planning, Aberystwyth University

Please scroll down for English translation.

 

Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1872, y brifysgol gyntaf yng Nghymru, ac mae'n gymuned gyfeillgar â golwg eang sy'n ysgogi dyheadau ac uchelgais. A'i gwreiddiau'n ddwfn yn ein tref lan-môr a'r fro o'i chwmpas, mae'r Brifysgol yn lleol a chanddi olwg byd-eang ar yr un pryd, ac yn gartref i 8,500 o fyfyrwyr a 2,000 o staff sy'n hanu o fwy na 90 o wledydd.

 

Wrth inni baratoi i ddathlu 150 o flynyddoedd yn 2022, mae gan y Brifysgol genhadaeth i ddarparu addysg ac ymchwil sy'n ysbrydoli mewn amgylchedd cefnogol, creadigol ac eithriadol yng Nghymru. Mae gan Brifysgol Aberystwyth enw am ragoriaeth academaidd, profiad eithriadol i'w myfyrwyr, a llwybrau gyrfaol llwyddiannus i'w graddedigion. Am yr ail flwyddyn yn olynol mae'r Brifysgol wedi ennill teitl Prifysgol y Flwyddyn drwy Brydain am Ansawdd y Dysgu gan The Times & Sunday Times (2018 & 2019), yn ogystal â safon Aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu. 

 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn chwilio am Bennaeth Cynllunio. O dan arweinyddiaeth yr Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure, mae'r Brifysgol yn cymryd camau breision tuag at ddyfodol disgleiriach. Mae bron â gorffen gweithredu ei Chynllun Gweithredu Cynaliadwyedd ac mae newydd gyhoeddi Cynllun Strategol newydd ac uchelgeisiol i'r 5 mlynedd nesaf.

 

Pecyn i Ymgeiswyr 

 

Dyddiad y Cyfweliad:  13 Rhagfyr 2018

I wneud cais, anfonwch lythyr cyflwyno a CV i aber@minervasearch.com gan ddweud sut rydych chi'n bodloni'r meini prawf i'r swydd.

 

Yn unol ag ymrwymiad Prifysgol Aberystwyth i gydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg a fyddech cystal â nodi eich dewis iaith ar gyfer gohebiaeth.

 

Sefydliad Dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg yw Prifysgol Aberystwyth, ac mae'n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu'r Saesneg, a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018.

 

Established in 1872 as the first Welsh university, Aberystwyth University is a friendly, outward-looking community which inspires ambition and aspiration. Deeply rooted in our coastal town and west Wales, the University is at once local and global and is home to 8,500 students and 2,000 staff from over 90 countries.

 

Fast approaching its 150th anniversary in 2022, the University has a mission to deliver inspirational education and research in a supportive, creative and exceptional environment in Wales. Aberystwyth University has a reputation for academic excellence, an exceptional student experience and graduate outcomes.  The University has been awarded The Times Sunday Times UK University of the Year for Teaching Quality for the second year running (2018 & 2019), and a Gold in the Teaching Excellence Framework. 

 

Aberystwyth University is seeking a Head of Planning. Under the leadership of Vice-Chancellor Professor Elizabeth Treasure, the University is in the throes of an impressive turnaround. It is in the final stages of its Sustainability Implementation Plan and has just launched a new and ambitious 5-year Strategic Plan.

 

Candidate Pack

Interviews will be held on the 13th December 2018 at the University.

To apply, please send a cover letter and CV to aber@minervasearch.com setting out how you meet the criteria for the post. 

 

The closing date for applications is Tuesday 6th November 2018.

aber